Image Alt

Кинотека Републике Српске

Јавна установа Кинотека Републике Српске (скраћени назив: Кинотека Републике Српске) републичка је установа културе чија је основна дјелатност филмска архивистика – прикупља, трајно чува, стручно обрађује филмове, односно филмску грађу и пратећи филмски материјал (фотографије, плакате, рекламне материјале, документацију, старе предмете из области кинематографије) како би их учинила доступним истраживачима, студентима, грађанству; сарађује са сродним установама у земљи и иностранству; обавља размјену филмског материјала и филмске грађе, а све у циљу трајног очувања домаће и свјетске филмске баштине.

Кинотека Републике Српске основана је одлуком Владе Републике Српске као установа од посебног интереса за Републику Српску почетком 2009. године, као правни сљедбеник Јавног филмског предузећа Републике Српске „Срна филм“, прве и годинама једине продуцентске куће у Републици Српској, основане 1992. године.

Једна од најмлађих установа културе у Републици Српској, Кинотека Републике Српске настала је и развијала се аутохтоно, не наслиједивши, попут других установа, ни материјалне, ни инфраструктурне ни кадровске ресурсе. Најзаслужнија за њен настанак и развој свакако је неколицина филмских умјетника, окупљених својевремено у „Срна филму“,с циљем да се „сними, прикупи и трајно сачува филмска грађа у вези са непосредним ратним дешавањима на простору Републике Српске, БиХ и ширим српским просторима“ (навод из Оснивачке одлуке „Срна филма“), из чега је израсла и документарна продукција „Срна филма“.