Кинотека Републике Српске

Набавка дигиталног филмског пројектора (DCP – digital cinema projector)

Набавка дигиталног филмског пројектора (DCP- digital cinema projector)

Врста поступка: Отворени поступак
Врста уговора: Робе
ЈРЈН:

32333300-9

Рок за достављање захтјева за ТД: 13.06.2022. године
Рок за достављање понуда: 23.06.2022. године у 09:00 часова
Датум и вријеме отварања понуда: 23.06.2022. године у 10:00 часова