Image Alt

Основни задаци и циљеви Кинотеке Републике Српске

– Основна дјелатност Кинотеке је да обезбјеђује и брине се о заштити, сређивању, стручној обради и архивирању филмске архивске грађе
– Јачање капацитета Кинотеке Републике Српске (како путем инвестиционих улагања и технолошког опремање тако и у кадровским ресурсима)
– Јачање и успостављање сарадње са сродним институцијама у региону
– Квалитетним програмским садржајима из области филмске умјетности обезбиједити што већу подршку за постизање адекватног статуса у друштву и заинтересованост за финансијска улагања у овај сегмент дјелатности
– Активно учешће у креирању културних садржаја и профилисању културних потреба становништва у Републици Српској, са посебним акцентом на студентску и школску омладину
– Адекватно промовисање значаја рада на прикупљању, чувању и заштити филмске баштине