Кинотека Републике Српске

СПОРАЗУМ О ПРОГРАМСКОЈ САРАДЊИ

21. априла 2022. године, у Београду је склопљен Споразум о програмској сарадњи између ЈУ Кинотека Републике Српске и Руског центра за науку и културу „Руски дом“.

На основу заједничког интереса у домену ширења филмске културе у оквиру културних манифестација, као и популаризацији културе уопште, потписници су одлучили да успоставе сарадњу на реализацији програма који за резултат имају промоцију програма из властите продукције или продукције установа са којима програмски уско сарађују, како у Београду тако и у Републици Српској.

То се посебно односи на обиљежавање значајних историјских датума српског и руског народа, као и филмске продукције Кинотеке Републике Српске, те његовању културе сјећања.