Image Alt

Унутрашња организација

Послови у оквиру дјелатности Кинотеке Републике Српске обављају се у двије организационе јединице: Дирекција (Сједиште) и Филмски архив Кинотеке Републике Српске.

Дирекција (Сједиште) Кинотеке Републике Српске је у Палама, Улица Српских ратника 4, у згради Културног центра „Пале“. У сједишту Кинотеке обављају се управни, програмски, финансијски и општи послови.

Филмски архив (смјештај, обрада и заштита филмске грађе, пратеће филмске грађе и музејских експоната филмске технике) смјештен је у депоу Кинотеке, недалеко од центра Пала.