Кинотека Републике Српске

Завршно представљање пројеката студентских филмова на конкурсу Кинотеке Републике Српске и Академије умjетности Универзитета у Бањој Луци

Комисија за процjену пројеката студентских филмова на конкурсу Кинотеке Републике Српске и Академије умjетности Универзитета у Бањој Луци – у саставу  Слободан Симојловић, предсjедник комисије, Богдан Шпањевић, члан комисије и Милан Гајић, члан комисије доноси сљедећу

 

ОДЛУКУ

 

Прва награда на конкурсу додјељује се пројекту филма „Сенка“ редитеља Вука Рађена и продуцента Катарине Лазић. Комисија сматра да је овај пројекат најцеловитији и да сценарио показује праву мјеру драматуршког развоја ликова и радње. Препорука комисије је да се развије мотивација главног лика а преокрети у радњи учине вјероватнијим и мање вјештачким. Мелодрамски потенцијал овог сценарија потребно је даље развити и обратити пажњу на централни мотив Шилерових „Разбојника“ који је потребно боље интегрисати у сценарио.

 

Друга награда на конкурсу додјељује се пројекту филма „Несмирај“ редитеља Бранислава Стошић и продуцента Ђорђа Ћирића. Комисија сматра да овај филм на упечатљив начин третира тему породичног проклетства и коби и да кроз неочекиван обрт у фокус ставља питање традиционалних вриједности и мотива добра и зла. Препорука комисије је да ауторски тим обрати пажњу на мотивацију ликова а нарочито на питање аргументације страдања и кривице главне јунакиње, које делује неочекивано и претјерано, те неутемељено у драмској радњи и поруци филма. Такође је препорука да се мушки ликови не третирају типски, плошно и површно, већ да им се да дубина и пластичност – те боља аргументација за њихове поступке.

 

Трећа награда на конкурсу додељује се пројекту филма „Со“, редитеља Вука Пјетловића и продуцента Ивоне Бијелић. Комисија сматра да се овај филм бави неоспорно веома важном темом о којој је битно отворити друштвени дијалог и кроз коју се његује култура сјећања – као интегрални дио колективног и личног идентитета. Комисија такође сматра да овај пројекат има бројне недостатке које би ауторски морао да отклони како не би изазвао контраефекат и заправо отворио тему ратних траума на погрешан и недовољно аргументован начин. Комисија препоручује да се битно побољша психолошка мотивација ликова, створе увјерљиви преокрети и разлози за њихове акције, а насиље приказано у филму драматуршки мотивише и престане да буде само себи циљ.

 

У Бањој Луци,

16.05.2022.

 

Слободан Симојловић, предсједник комисије

 

Богдан Шпањевић, члан комисије

 

Милан Гајић, члан комисије